TIETOSUOJA

Rekisterinpitäjä: 

Uudenmaan Konepalvelu Oy

Levysepänkatu 9, 04440 Järvenpää

Puhelin: +358 400 845 745

Yhteyshenkilö: Marko Seppänen

Sähköposti: info@uudenmaankonepalvelu.fi

Asiakasrekisteri

 

1. Käsittelyn tarkoitus:

Asiakassuhde tai rekisteröidyn suostumus. Henkilötietoja käsitellään yhteistyön hallinnoimiseksi sekä yhteydenpidon ja asiakassopimusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää sähköpostitse tapahtuvaan suoramarkkinointiin jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Etunimi, sukunimi, tehtävänimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio.

3. Tietolähde

Rekisteröityminen asiakkaaksi puhelimitse, sähköpostitse, verkkosivuston lomakkeen kautta tai yhteydenotto yrityksen sosiaalisen median kanavissa.

4. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin kohdassa 1. mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteen tai palvelun toimittamista varten. Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai EU:n / EEA:n ulkopuolelle, ellei kohdassa 1. mainittu tarkoitus sitä vaadi. Mahdolliset siirrot toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen 46.2 mukaisin menetelmin.

5. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään lakisääteisen velvoitteen ajan sopimussuhteen päättymisestä tai suostumuksen antamisesta, ellei rekisteröity ole peruuttanut suostumustaan tätä ennen. Kaikki tiedot säilytetään salasanoin suojatuilla tietokoneilla ja salasanoin sekä palomuurein suojatuilla palvelimilla. Pääsy tietoihin on vain niillä henkilöillä, joilta se asiakassuhteen hoitamiseksi vaaditaan.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyynnöstä tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja kopio käsiteltävistä tiedoista, oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen.

Toimittajarekisteri

1. Käsittelyn tarkoitus

Toimitussuhde. Henkilötietoja käsitellään toimitussopimusten toteuttamiseksi. 

2. Käsiteltävät henkilötiedot

Etunimi, sukunimi, tehtävänimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio.

3. Tietolähde

Toimittaja

4. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta muutoin kuin kohdassa 1. mainitun tarkoituksen toteuttamiseksi, esimerkiksi tuotteen tai palvelun toimittamista varten. Tietoja ei luovuteta kolmansiin maihin tai EU:n / EEA:n ulkopuolelle, ellei kohdassa 1. mainittu tarkoitus sitä vaadi. Mahdolliset siirrot toteutetaan EU:n tietosuoja-asetuksen 46.2 mukaisin menetelmin.

5. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään liikesuhteen keston ajan, mukaan lukien takuuaika ja lakisääteisten velvoitteiden ajan. Kaikki henkilötiedot säilytetään salasanoin ja palomuurila varustetuilla tietokoneilla.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyynnöstä tietää käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja kopio käsiteltävistä tiedoista, oikeus tietojen oikaisemiseen, oikeus käsittelyn rajoittamiseen tai vastustamiseen.

Verkkosivuston evästeet

 

Tällä sivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalyytikkapalvelua, jolla kerätään tietoja kävijöiden käyttäytymisestä sivustolla. Näitä anonyymeja tietoja ovat esimerkiksi selaustiedot, käyttöjärjestelmä, päätelaite, IP-osoite, liikenteen lähde, istunnon aika ja kesto. Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston käyttökokemusta ja parantaaksemme markkinoinnin kohdennusta. Selaustietoja säilytetään 24 kk tai kulloisenkin lainsäädännön määräämän ajan.